ALGEMENE VOORWAARDEN
Leest u voor u uw bestelling plaatst eerst onze algemene voorwaarden en productinformatie. Na uw bestelling gaat Freubels van Lins er van uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met onderstaande algemene voorwaarden!

VERZENDKOSTEN
Voor het verzenden van de producten hanteert Freubels van Lins de prijzen van Postnl. Feubels van Lins heeft de verzendkosten van haar producten per product berekend. Bij het bestellen van meerdere producten zal Freubels van Lins de verzendkosten opnieuw berekenen. Hierdoor kunnen de kosten lager of hoger uitvallen. Freubels van Lins doet haar best om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Freubels van Lins kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hoger uitvallende kosten.

PRIJZEN
Alle door Freubels van Lins vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Freubels van Lins behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijden te wijzigen. Zetfouten van prijzen zijn onder voorbehoud.

BETALING
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestigingsmail. Binnen 48 uur ontvangt u een mail met de definitieve kosten inclusief verzendkosten. In deze mail is tevens de informatie te vinden wat betreft het overmaken van het bedrag. Zodra u deze mail ontvangen hebt, heeft u 10 dagen de tijd om het totaalbedrag over te schrijven. Mocht de betaling na 10 dagen uitblijven dan heeft Feubels van Lins het volledige recht om de bestelling te annuleren.

LEVERING
Freubels van Lins levert haar producten na het ontvangen van de betaling. Freubels van Lins streeft ernaar bestellingen, na het ontvangen van de betaling, zo spoedig mogelijk op te sturen. Freubels van Lins stuurt je bestelling zorgvuldig verpakt op en maakt hierbij gebruik van de verzendservice van Postnl. Vanaf het moment van versturen is Freubels van Lins afhankelijk van Postnl. Mocht hun dienstverlening om wat voor reden dan ook niet aan de verwachtingen voldoen, dan is Freubels van Lins niet verplicht tot schadevergoeding.

ANNULEREN
Annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk totdat het product is verzonden. Wil de klant een bestelling annuleren dan kan deze een mail sturen naar info@freubelsvanlins.nl Als annuleren nog mogelijk is dan betaalt Freubels van Lins het totale bedrag van de bestelling terug.

RETOUREN
Artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Plaatst u een bestelling dan gaat u akkoord met deze voorwaarden.

GARANTIE
Op de producten in de webwinkel van Freubels van Lins zit geen garantie. Freubels van Lins probeert afbeeldingen en informatie die betrekking hebben op het product en kenmerken daarvan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Freubels van Lins garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De minimale afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de afspraken. Alle producten van Feubels van Lins zijn met zorg en liefde gemaakt. Mocht u ergens ontevreden over zijn, dan kunt u altijd contact opnemen via info@freubelsvanlins.nl

AANSPRAKELIJKHEID
Feubels van Lins is niet aansprakelijk voor schade die (mede) ontstaat door het gebruik van de producten. Vanaf het moment van verzenden is het risico voor de klant. Feubels van Lins is niet aansprakelijk voor betalingen die niet correct op de rekening aankomen. Neem hiervoor contact op met uw bank. Deze kan, indien nodig, nagaan hoe een betaling is verlopen. Freubels van Lins kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten van de webwinkel in de vorm van verzendkosten, verkeerde aanduidingen en dergelijke. Mocht er iets niet naar wens zijn, kunt u contact opnemen via info@freubelsvanlins.nl

OVERMACHT
In geval van overmacht is Feubels van Lins niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Ook privé omstandigheden kunnen overmacht veroorzaken.

PRIVACY
Freubels van Lins maakt geen gebruik van cookies en slaat uw persoonsgegevens niet op. Alle gegevens die u aan Feubels van Lins verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling gebruikt Freubels van Lins alleen voor het afhandelen van de geplaatste bestelling en worden niet aan derden verstrekt.

Winkelwagentje is leegAlgemene voorwaarden|Info|Verzending